Cookiebeleid

Op deze website worden cookies gebruikt. Dat is met name nodig om de site goed te laten functioneren en om de radiodiensten mogelijk te maken. Dit beleid is van toepassing op gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk. De vereisten zijn vastgelegd in de ePrivacy-richtlijn van de EU en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze pagina beschrijft welke cookies er zijn en hoe deze gebruikt worden.

De cookies kunnen verwerkt worden en informatie met betrekking over jouw device (cookies, unieke ID’s en overige device data) kunnen opgeslagen worden en uitgelezen worden en gedeeld worden door derde partijen, zoals bedrijven die actief zijn in de online advertentie markt, en door deze website.

Sommige leveranciers kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van legitiem belang, waar u bezwaar tegen kunt maken door het verzoek te weigeren. Een belangrijke tussenpartij die als schakel functioneert tussen de marketingbedrijven en deze website is Google. Lees hier meer informatie over hoe Google met de cookies omgaat.

Technisch
Deze cookies zijn bedoeld om de website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Marketing
Deze cookies zijn afkomstig/worden gebruikt door van online marketingbedrijven (derden) die advertenties op deze site mogelijk maken. Google is een van deze bedrijven die hieronder valt.

Analytisch
Deze cookies worden gebruikt om anonieme statistieken bij te kunnen houden.


Selecteer een radio genre: